วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Windows 11

วิธีเปลี่ยนชื่อเครื่อง Windows 11

1. คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นเลือก Settings


2. ที่หน้าต่าง Settings ให้เลือก System
3. จากนั้นที่แถวด้านซ้ายให้เลือก About


4. ที่หน้าต่างด้านขวาสังเกตที่ Device name คือชื่อเครื่องปัจจุบัน ให้คลิกปุ่ม Rename this pc
5. กรอกชื่อที่ต้องการลงในช่อง แล้วคลิกปุ่ม Next


6. คลิกปุ่ม Restart now หรือ Restart later เพื่อปิดโปรแกรมอื่นๆก่อนแล้ว restart เองภายหลัง
7. เมื่อเครื่องเริ่มทำงานใหม่อีกรอบก็ให้เข้าไปตรวจสอบชื่อใหม่อีกครั้ง