วิธีแก้เว็บไซต์ติดไวรัส

วิธีแก้เว็บไซต์ติดไวรัส

เว็บไซต์ขึ้นข้อความ “ไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ”

เว็บไซต์อันตราย เว็บไซต์โดนบล็อก

เกิดจากสาเหตุดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอัพโหลดไฟล์มีไวรัส
2. หากเป็นเว็บไซต์ที่ทำด้วย CMS อาจไม่ได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
3. ใช้ Script , Modul ,Component, Plugin ฟรี ที่อาจถูกฝังสคริป ไอเฟรม (iframe) / จาวา หรือ javascript (script)
4. การตั้งค่าไฟล์ Permission ที่ไม่ถูกต้อง
– หากเป็นโฟลเดอร์ให้ตั้งค่า Permission เป็น 755
– หากเป็นไฟล์ให้ตั้งค่า Permission เป็น 644
– หากเป็นไฟล์ Config ให้ตั้งค่า Permission เป็น 640

วิธีแก้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการอัพเดทและแสกนไวรัสเป็นอย่างดี
2. ทำการเปลี่ยน Password ของโปรแกรม FTP ให้มีการผสมผสานระหว่างตัวอักษรและตัวเลข
3. ดาวโหลดไฟล์เว็บไซต์ทั้งหมดมาตรวจสอบหา Script หรือ iframe ที่ติดไวรัส
ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ลักษณะนี้ “eval (base64_decode …………….”


4. ทำการลบ Code แปลกปลอมที่มีความน่าจะเป็นว่า เป็นไวรัสออก ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
5. อัพไฟล์ที่สมบูรณ์กลับขึ้นโฮสต์  หากเป็น CMS ให้ทำการเปลี่ยน Password ของ administrator ให้มีการผสมผสานของตัวหนังสือและตัวเลข
6. แล้วรีบไปปลดล็อคกับทาง Google webmaster tool
7. ทำการเพิ่มไซต์ Add site และรอการ Vertifily ภายใน 24 ชั่วโมง