หนังสือ วารสาร นิตยสาร

หนังสือ (Book) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง เป็นต้น และไม่มีการกำหนดระยะเวลาการออกวางจำหน่ายเป็นประจำ

วารสาร (Journal) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ตีพิมพ์เป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ และจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ โดยต้องผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน (peer-reviewed periodical) วารสาร (Journal) เป็นเวทีสำหรับการแนะนำ และนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่ หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ มักจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้จำหน่าย และ ไม่มุ่งผลกำไร

นิตยสาร (Magazine) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะ มีการกำหนดเวลาการวางตลาดเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ นิตยสาร (Magazine) โดยทั่วไปหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียมไว้สำหรับทำ หนังสือ วารสาร นิตยสาร

1. ข้อมูลสำหรับทำหนังสือ วารสาร นิตยสาร เช่น

– ประวัติ ที่มาบริษัท หรือ ประวัติผู้ก่อตั้ง ความเป็นมา
– ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
– เนื้อหา สาระ
– รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2. รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ควรเป็นรูปภาพของลูกค้าเอง ไม่ควรใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ต เพราะอาจมีผลเรื่องลิขสิทธิ์
3. แจ้งคอนเซปที่ต้องการ หรือ ตัวอย่างแนวทางการออกแบบ เช่น ต้องการแบบธรรมชาติ , วินเทจ ฯลฯ เป็นต้น
4. แจ้งการขอรับไฟล์ออกแบบ เพื่อสะดวกต่อการเสนอราคา 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดต่อมาที่  www.treranan.com ผ่านช่องทาง

Mail: sales@treranan.com
Line : @treranan
Mobile:  090 885 6047 (เปิ้ล)

Mail: aew.tre@gmail.com
Line : @treranan

2. พูดคุย ทำความเข้าใจถึงการทำงานให้ตรงกัน สรุปงาน (หากเป็นงานแก้ไข รบกวนสรุปงานมาเป็นเอกสาร MS word เพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน)
3. ทางเราจะทำใบเสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน พร้อมแนบเอกสารข้อตกลงใช้บริการ หนังสือ วารสาร นิตยสาร (Book  Journal  Magazine)
4. เซ็นอนุมัติใบเสนอราคา และข้อตกลงใช้บริการออกแบบ พร้อมชำระค่ามัดจำค่าบริการ 50%
5. ส่งมอบงานตามรายละเอียดในใบเสนอราคา ผ่านช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
6. งานผ่านการ Approve (แบบงานก่อนพิมพ์จริง) ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ อีก 50%
7. ส่งมอบงานจริง ตามช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

**ชำระค่าบริการงานออกแบบและงานพิมพ์เต็มจำนวน จึงจะดำเนินการพิมพ์จริง**

วิธีส่งงานและรับงาน

1. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน FTP
2. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน aew.tre@gmail.com
3. สามารถนัดเจอ ณ สถานที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้าเพื่อส่งไฟล์เป็นเอกสาร , แผ่น CD , Harddrive

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา treranan.com จะทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น