ตั้งค่าปริ้นให้แสดง comment ใน Microsoft Excel

วิธีตั้งค่าการปริ้น Microsoft Excel ให้แสดง Comment

  1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

 

2. ไปที่ Tab Review -> เลือก New Comment และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ Comment

 

3. ไปที่ Tab Page Layout และทำการเลือกลูกศร ไปที่ Sheet Options

 

4. แสดงรายละเอียด Page Setup เลือก AS displayed on sheet ที่ Comments > กด OK

5. กำหนดรูปแบบการสั่งพิมพ์ comment เป็น file ที่ต้องการ แล้ว Print