วิธีการถอน IE9 เพื่อกลับไปเป็น IE8 บน Windows 7

วิธีการถอน IE9 เพื่อกลับไปเป็น IE8 บน Windows 7

1.อยากกลับไปใช้ IE8
2.ถอน IE 9, IE 10 ยังไง

มาทางนี้เลย www.treranan.com จะบอกวิธีให้จ้า ^_^

1. Start > All Program > Control Panel > Program and Features
2. เลือก View Installed Update

3.ค้นหา Windows Explorer10 หรือ Windows Explorer9 ดับเบิ้ลคลิกเพื่อถอนออกทีละขั้นตอน จนเจอเป็น Windows Explorer 8 ตามที่ต้องการ..แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายจริง ๆ

 วิธีถอน IE อยากจากเครื่อง

1. Start > All Program > Control Panel > Program and Reatures
2. เลือก Turn Windows features on of off

3. คลิกเครื่องหมายถูกออกหน้า โปรแกรม Internet Explorer

4. จากนั้น Restart เป็นอันเรียบร้อย