รับทำโฆษณากูเกิ้ล

Google Adword คือ การทำโฆษณาบนหน้า Google ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ ซึ่งเมื่อคลิกที่โฆษณานั้นก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ที่เรากำหนดไว้ได้ทันที  การโฆษณา Google Adwords นั้น จะแสดงด้านบนสุด และด้านขวาของหน้า Google

 รายละเอียดดังนี้

การโฆษณา Google Adword นั้น มี 2 แบบ คือ
1. แบบ CPC (cost per click) หรือการจ่ายต่อคลิก
2. แบบ CPM (cost per 1000 impressions) หรือการจ่ายต่อจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงผลครบ 1,000ครั้ง

ความแตกต่าง CPC และ  CPM

1. CPC เหมาะสำหรับการโฆษณาเพื่อมุ่งเน้นการขายและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์  แต่ CPM เหมาะสำหรับการโฆษณาเพื่อมุ่งเน้นจดจำแบรนด์สินค้าและบริการ
2. CPC จะเป็นเป็นการโฆษณาที่คุ้มทุนกว่า CPM เพราะ เมื่อนำ CPM ไปคำนวณ CTR
3. CTR (Click-Thru-Rate) หรือ อัตราการคลิกโฆษณา เท่ากับ จำนวนคลิกโฆษณาหารด้วยจำนวนโฆษณาที่ปรากฏ

การดำเนินการและค่าใช้จ่าย

1. งบประมาณการทำโฆษณาขึ้นอยู่กับลูกค้า
2. คิดค่าบริการจัดทำครั้งละ 2000 บาท/1 แคมเปญ (ไม่รวมค่าโฆษณา)

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมพร้อมกับการทำโฆษณา

1. คำหลักของการทำโฆษณา
2. งบประมาณ
3. เป้าหมายเป็นลูกค้า

– เพศใด
– ช่วงอายุ
– การศึกษา
– ถิ่นที่อยู่อาศัย 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดต่อมาที่  www.treranan.com ผ่านช่องทาง

Mail :  sales@treranan.com
Line : @treranan
Mobile : 090 885 6047 (เปิ้ล)

Mail : aew.tre@gmail.com
Line : @treranan
Mobile : 088 527 9218 (เปิ้ล)

2. พูดคุย ทำความเข้าใจถึงการทำงานให้ตรงกัน สรุปงาน (หากเป็นงานแก้ไข รบกวนสรุปงานมาเป็นเอกสาร MS word เพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน)
3. ทางเราจะทำใบเสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน พร้อมแนบเอกสารข้อตกลงใช้บริการทำโฆษณา Adwords
4. เซ็นอนุมัติใบเสนอราคา พร้อมชำระค่ามัดจำค่าบริการ 50%
5. ส่งมอบงาน ตรวจสอบงานผ่านช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้
6. งานผ่านการ Approve ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ อีก 50%
7. ส่งมอบงานจริง ตามช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

วิธีส่งงานและรับงาน

1. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน FTP
2. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน aew.tre@gmail.com
3. สามารถนัดเจอ ณ สถานที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้าเพื่อส่งไฟล์เป็นเอกสาร , แผ่น CD ,Harddrive

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา treranan.com จะทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น