รับทำโฆษณากูเกิ้ล

Google Adwords คือ การทำโฆษณาบนหน้า Google ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ ซึ่งเมื่อคลิกที่โฆษณานั้นก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ที่เรากำหนดไว้ได้ทันที  การโฆษณา Google Adwords นั้น จะแสดงด้านบนสุด และด้านขวาของหน้า Google หรือการโฆษณาบนเว็บไซต์พันธมิตรของ กูเกิ้ล คือ บริษัทที่ทำ Google Adsense

การทำโฆษณา Google Adwords ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วย

 รายละเอียดดังนี้

การโฆษณา Google Adword นั้น มี 2 แบบ คือ
1. แบบ CPC (cost per click) หรือการจ่ายต่อคลิก
2. แบบ CPM (cost per 1000 impressions) หรือการจ่ายต่อจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงผลครบ 1,000ครั้ง

ความแตกต่าง CPC และ  CPM

1. CPC เหมาะสำหรับการโฆษณาเพื่อมุ่งเน้นการขายและเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์  แต่ CPM เหมาะสำหรับการโฆษณาเพื่อมุ่งเน้นจดจำแบรนด์สินค้าและบริการ
2. CPC จะเป็นเป็นการโฆษณาที่คุ้มทุนกว่า CPM เพราะ เมื่อนำ CPM ไปคำนวณ CTR
3. CTR (Click-Thru-Rate) หรือ อัตราการคลิกโฆษณา เท่ากับ จำนวนคลิกโฆษณาหารด้วยจำนวนโฆษณาที่ปรากฏ

การดำเนินการและค่าใช้จ่าย

1. งบประมาณการทำโฆษณาขึ้นอยู่กับลูกค้า
2. คิดค่าบริการจัดทำครั้งละ 2000 บาท/1 แคมเปญ (ไม่รวมค่าโฆษณา)

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมพร้อมกับการทำโฆษณา

1. คำหลักของการทำโฆษณา
2. งบประมาณ
3. เป้าหมายเป็นลูกค้า

– เพศใด
– ช่วงอายุ
– การศึกษา
– ถิ่นที่อยู่อาศัย 

ขั้นตอนการทำงาน

1. ติดต่อมาที่  www.treranan.com ผ่านช่องทาง

Mail :  sales@treranan.com
Line : @treranan
Mobile : 090 885 6047 (เปิ้ล)

Mail : aew.tre@gmail.com
Line : @treranan
Mobile : 088 527 9218 (เปิ้ล)

2. พูดคุย ทำความเข้าใจถึงการทำงานให้ตรงกัน สรุปงาน (หากเป็นงานแก้ไข รบกวนสรุปงานมาเป็นเอกสาร MS word เพื่อให้ความเข้าใจตรงกัน)
3. ทางเราจะทำใบเสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน พร้อมแนบเอกสารข้อตกลงใช้บริการทำโฆษณา Adwords
4. เซ็นอนุมัติใบเสนอราคา พร้อมชำระค่ามัดจำค่าบริการ 50%
5. ส่งมอบงาน ตรวจสอบงานผ่านช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้
6. งานผ่านการ Approve ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ อีก 50%
7. ส่งมอบงานจริง ตามช่องทางที่ได้ตกลงกันไว้

วิธีส่งงานและรับงาน

1. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน FTP
2. สามารถส่ง-รับไฟล์งานผ่าน aew.tre@gmail.com
3. สามารถนัดเจอ ณ สถานที่ใกล้เคียงรถไฟฟ้าเพื่อส่งไฟล์เป็นเอกสาร , แผ่น CD ,Harddrive

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา treranan.com จะทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น