ขั้นตอนบริการ

พูดคุยรายละเอียดงาน

ทำใบเสนอราคาให้พิจารณา

ตกลงทำงานและลงชื่ออนุมัติ

ชำระมัดจำตามข้อตกลง 50%

หมายเหตุ: งานออกแบบที่ได้มีการ “ยืนยันแบบ” “คอนเฟิร์มงานพิมพ์” เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ เพื่อเป็นการยืนยันงานก่อนส่งมอบ

มาที่นี่ที่เดียวได้รับบริการครบวงจร

Treranan Design รับทำเว็บไซต์ (webdesign) ,ออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ,ตัด CSS+HTML ,ออกแบบงานโลโก้ (Logo) ,โบว์ชัวร์ (Brochure) กราฟฟิค แผ่นพับ และรับพิมพ์งานทุกชนิด จากโรงพิมพ์คุณภาพ ฯลฯ มาที่นี่ที่เดียวได้รับบริการครบวงจร เรามีการทำงานที่เป็นระบบ มีข้อตกลงและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ในแต่ละบริการนั้น จะมีข้อตกลงและขั้นตอนการทำงานอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่น มั่นใจ ไว้ใจ เลือกใช้บริการกับเรา ทุกครั้งที่มีการจ้างงานกับ ทาง Treranan Design จะมีการทำใบเสนอราคาพร้อมข้อตกลงแต่ละบริการให้ลูกค้า เพื่อสร้างความเข้าใจในลักษณะงานที่ตรงกัน โดยลูกค้าเซ็นอนุมัติการดำเนินงาน และทำการชำระค่ามัดจำค่าบริการ ซึ่งใบเสนอราคาจะมีอายุและการยืนราคา 15 วัน หากไม่ได้รับการอนุมัติในเวลาที่กำหนด จะมีการทำราคาใหม่ ให้พิจารณาอีกครั้ง
สามารถสอบถามรายละเอียดบริการได้ที่
E-mail: aew.tre@gmail.com , sales@treranan.com
Mobile: 090 885 6047(เปิ้ล)
LINE@: @treranan

ข้อตกลงพื้นฐาน

1. การทำงานและระยะเวลา

1.1 สำหรับเว็บไซต์ (Web design) ทาง Treranan Design จะทำงานแบบออนไลน์ บนโดเมนของเรา หรือทำงานในพื้นที่ที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและแจ้งความต้องการเพิ่ม แก้ไข (ในการเพิ่มและแก้ไขอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
สำหรับงานออกแบบกราฟฟิค (Graphic Design) ทาง ตรีรนันท์ ดีไซน์ จะดำเนินการออกแบบ ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดส่งแบบงานให้ทางอีเมล์เท่านั้น และจะมีการส่งตัวอย่างการแก้ไขงาน เพื่อให้การแก้ไขงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 ระยะเวลาในการดำเนินงานเว็บไซต์อาจเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับข้อมูลและ concept ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งอาจล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาในใบเสนอราคา
1.3 ระยะเวลาในการทำงานออกแบบกราฟฟิค โปรไฟล์บริษัท ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ จะใช้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน เริ่มต้นที่ 3 – 20 วัน
1.4 ช่วงเวลาทำงานของ Treranan Design คือ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-17.30

2. การชำระเงินและแจ้งการชำระ

2.1 การชำระค่าบริการ แบ่งออกเป็น 2 งวด งวดละ 50% ของยอดทั้งหมด
2.2 ระยะเวลาเริ่มต้นการทำงานจะนับตั้งแต่ถัดจากวันที่ได้รับเงินค่ามัดจำ 1 วัน และได้รับข้อมูลครบถ้วน
2.3 การชำระเงินทุกครั้ง กรุณาแจ้งการชำระเงินเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหากไม่มีการแจ้งการชำระเงินทางเราจะถือว่ายังไม่ได้รับการชำระ
2.4 หากลูกค้ายกเลิกงาน ทาง Treranan Design ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่สามารถคืนมัดจำ 50% ได้ ในทุกกรณี

3. การทำงาน

จะขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ ซึ่งในทุกครั้งจะมีการส่งข้อตกลงไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อให้มีการเซ็นอนุมัติการใช้บริการ

4. การจัดเตรียมข้อมูล ส่งข้อมูลและ ส่งมอบงาน

4.1 ข้อมูลต่าง ๆ ลูกค้าจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับทาง Treranan Design ทั้งหมดเท่านั้น เช่น รูปภาพ เนื้อหา ไฟล์ต่าง ๆ ฯลฯ
4.2 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งมอบผ่านอีเมลล์ หรือ นัดพบเจอในสถานที่สาธารณะ
4.3 ลูกค้าต้องส่งมอบข้อมูลทั้งหมดภายใน 7 วัน หลังจากที่มีการทำข้อตกลงและมัดจำค่าบริการ หากเลยระยะเวลาที่กำหนดทาง Treranan Design จะยกเลิกการทำงานทันที
4.4 เมื่องานที่ได้ส่งให้มีการตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีการแก้ไขใด ๆ เพิ่มเติมอีก ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 50% ก่อนส่งมอบงาน

4.4 การส่งมอบงานจะส่งผ่านไฟล์ FTP และ/หรือ Write ลงแผ่น CD พร้อม User+password
4.5 หากลูกค้าขาดการติดต่อเป็นระยะเวลาติดกันนาน 45 วัน จะยกเลิกการทำงานทันที

5. ลิขสิทธิ์งานบริการ

5.1 ลิขสิทธิ์เป็นของลูกค้า 100% แต่ทาง Treranan Design จะขอนำเว็บไซต์ลูกค้าเป็น Portfilio ของเรา
5.2 หากลูกค้าใช้ รูปภาพ ตัวอักษร (font) ที่ผิดลิขสิทธิ์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
5.3 หากตรวจสอบแล้วว่า ลูกค้ามีการส่งมอบรูปภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเราจะส่งสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าทางเราได้มีการแจ้งลูกค้าแล้ว

หากพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว ทาง www.treranan.com จะยกเลิกการทำงานทันที โดยไม่คืนค่าใช้จ่ายและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล 

มือถือ: 090-885-6047
ไอดีไลน์: @treranan (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้า)
อีเมลล์: aew.tre@gmail.com , sales@treranan.com
มือถือ: 090-885-6047