เปิดเครื่อง ขึ้นข้อความ Pri Master Hard Disk:S.M.A.R.T. status BAD, Backup and Replace

เปิดเครื่อง ขึ้นข้อความ Pri Master Hard Disk:S.M.A.R.T. status BAD, Backup and Replace

Press F1 to Resume

อาการแบบนี้ คือ  Harddisk ของคุณกำลังจะพัง มี Bad หรือจุดเสียภายใน Harddisk ให้รีบทำการ Backup ข้อมูล หรือทำการเปลี่ยน Harddisk ใหม่

อาการ Harddisk ที่เกิด Bad นั้น อาจแก้ไขให้ใช้ได้ในระยะสั้นเท่านั้น ไม่สามารถทำให้หายขาด หากทำการกู้ข้อมูลได้แล้วให้รีบทำการ Backup ทันที โปรแกรมสำหรับซ่อมแซมจุด Bad มีหลายโปรแกรมด้วยกัน หากจะบอกว่าโปรแกรมไหนดีกว่ากัน คงยาก ขึ้นอยู่กับอาการ Bad ของ Harddisk ตัวนั้นเอง