เสียบเมาส์ USB แล้วขึ้นข้อความ Power surge on hub port…

เสียบเมาส์ USB แล้วขึ้นข้อความ Power surge on hub port…

Power surge on hub port USB input device has exceeded the power limited of its hub port for assistance in solving this problem

วิธีแก้ที่ 1 (เป็นการปิด Message เท่านั้น)

 1. คลิกขวา My computer > เลือก Propreties > เลือก Device Manager

2. คลิกขวาที่  USB UNIVERSAL HOST CONTROLLER > เลือก Propreties
3. คลิกที่ Tab Advance
4. ติ๊กเครื่องหมายถูกที : Don’t tell me about USB errors > กด Ok

 

วิธีแก้ที่ 2

  1. ไปที่ Start > Control Panel > Power Option > ตั้งค่าให้เป็น Nerver