เสียบเมาส์ USB แล้วขึ้นข้อความ Power surge on hub port…

เสียบเมาส์ USB แล้วขึ้นข้อความ Power surge on hub port…

USB input device has exceeded the power limited of its hub port for assistance in solving this problem

USB กินไฟเกินกำลัง บางครั้งเกิดจากอาการ ซ๊อตของ Port USB อาการแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ USB Flash Drive แต่ยังเกิดกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แบบ USB ไม่ว่าจะเป็น External Harddisk, Printer,Camera,Webcam เป็นต้น

สาเหตุเกิดจาก

  1. port USB เสีย / ช๊อต
  2. อุปกรณ์ USB กับ USB Controller ที่อยู่บน Chipset ของเมนบอร์ดนั้น ๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
  3. เกิดจากการเสียบอุปกรณ์เข้ากับ USB Port ที่ไม่ได้มาตรฐาน สายที่ใช้ต่อ USB ยาวเกินกว่าที่ไฟเลี้ยงจะเพียงพอ

วิธีแก้ที่ 1 (เป็นการปิด Message เท่านั้น)

 1. คลิกขวา My computer > เลือก Propreties > เลือก Device Manager

2. คลิกขวาที่  USB UNIVERSAL HOST CONTROLLER > เลือก Propreties
3. คลิกที่ Tab Advance
4. ติ๊กเครื่องหมายถูกที : Don't tell me about USB errors > กด Ok

 

วิธีแก้ที่ 2

  1. ไปที่ Start > Control Panel > Power Option > ตั้งค่าให้เป็น Nerver