เปิดเครื่องขึ้น Please enter setup to recover BIOS setting…

เปิดเครื่องขึ้น Please enter setup to recover BIOS setting…

“Please enter setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected!!
System will shut down after 15 Seconds”

วิธีแก้

  1. ทำการเช็ค Jumper ของ Usb ว่าเสียบอยู่หรือไม่ ใน Mainboard
  2. ถอดถ่าน Bios และถอดสายไฟทุกชนิดที่เชื่อมต่อ 10 นาที
  3. จากนั้นให้เสียบเฉพาะ jumper สวิตไฟ ในส่วนอื่นอย่าเพิ่งต่อ
  4. จากนั้น Set Bios ให้ถูกต้อง ตั้งวันที่และเวลาใหม่
  5. ลองเปิดเครื่องดูว่ายังขึ้นข้อความดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่ขึ้นข้อความดังกล่าวแล้ว….ให้ลองไล่เสียบ jumper USB ทีละช่อง
  6. หากแก้ไม่หายจริง ๆ  อาจเกิดจาก Mainboard เสีย
  7. บางเคส กรณี เกิดจาก USB port กินไฟมากเกินไป USB port ซ๊อต