ข้อห้ามในการทำ SEO

ข้อห้ามในการทำ SEO 

1.ในเว็บไซต์ของเรา อย่าให้มีลิงค์เสีย ลิงค์ตาย เพราะ Google จะมองว่าเว็บไซต์ของคุณไม่น่าเชื่อถือ

2. เช่า web Hosting ที่มีคุณภาพ อย่าให้เว็บไซต์ของเรา Down บ่อย หรือโหลดนาน หรือเว็บไซต์ที่เข้าไปแล้วขึ้น Page Not Found ต่อให้คุณทำ SEO ขั้นเทพ ทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถแล้ว เว็บของคุณก็จะไม่ติดอันดับ

3. การแลกลิงเว็บนั้น ไม่ใช่แต่แลกลิงค์กับเว็บไซต์ที่มี PR สูง ๆ อย่างเดียว แต่ควรจะเลือกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันด้วย

4. อย่าทำ Cloaking การลบซ่อนเนื้อหาเพื่อทำ SEO หรือการหลอก Bot เช่น การให้บอทมาเก็บข้อมูลของเพจนี้ว่าเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับให้บริการ เช่า Hosting แต่พอคนเข้ามาดูจริง ๆ กลับมีเนื้อหาไม่ตรง

5. การทำให้หน้าเว็บไซต์มากกว่า 100 ลิงค์ เพราะจะทำให้ Bot เกิดความสับสน และทำให้ Bot เก็บข้อมูลได้ไม่ทั่วถึง และอีกหนึ่งเหตุผล คือ Search Engine จะมองว่าเรามีเจตนาในการโกง ซึ่งจะทำให้หมดความเชื่อถือไปเลย

6. หลีกเลี่ยงการใช้ Meta Tag Re-direct <META http-equiv =”Refresh” CONTENT =’3;URL =http://abc.com> การ Re-direct คือ การให้เปลี่ยนหน้าเพจที่แสดงอยู่ ไปแสดงอีกหน้าหนึ่งที่เราตั้งไว้อัตโนมัติ

7. Google จะเก็บสถิติการเข้าเว็บไซต์ และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ถ้าเว็บมีคนเข้าน้อย กว่าเว็บคู่แข่ง Google จะตัดสินคุณให้เป็นเว็บที่ไม่ได้คุณภาพ เพราะฉะนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับจำนวนคนเข้าเว็บคุณโดยการไปแสดง ความคิดเห็นตามเว็บบอร์ด หรือ บล๊อกต่างๆ หรือการทำ submit directory

8. Copy Content จากเว็บอื่นมาเป็นของตัวเอง ซึ่งนอกจากเจ้าของบทความจะไม่พอใจแล้ว เมื่อ Google เข้ามาทำการเก็บเนื้อหาแล้ว เอาไปตรวจสอบเห็นว่าซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น Title และ Description  ทาง Google ก็จะเลือกเว็บไซต์ในส่วนที่เนื้อหาดีที่สุด มีคนเข้ามาอ่านมากที่สุด ก็จะได้ขึ้นไปอยู่เหนือคู่แข่ง เพราะฉะนั้นแล้ว เราควรเขียนบทความที่ไม่เหมือนใครและเป็นประโยชน์ใช้ได้จริงน่าจะดีกว่า