ทำโฆษณาแบบ Facebook Adwords

มาเริ่มทำโฆษณาแบบ Facebook Adwords

1. ไปที่ด้านล่างของหน้า Page Facebook แล้วคลิก โฆษณา
2. คลิกสร้างโมฆณา

Details:

1. Design Your Advertising

– Destination: External URL
– URL: ใส่ลิงค์หน้าที่ต้องการให้คลิกโฆษณาไปหา
– หัวเรื่อง: ชื่อโฆษณาไม่เกิน 25 ตัวอักษร
– ส่วนของข้อความ: ข้อความโฆษณาไม่เกิน 135 ตัวอักษร
– รูปภาพ: รูปภาพที่ใช้ในโฆษณา

2.กลุ่มเป้าหมาย

2.1 สถานที่

– ประเทศ: ใส่ชื่อประเทศที่ต้องการให้แสดงโฆษณา
Option:      ทุกที                 เมืองที่อาศัย

2.2 สถิติประชากร

– อายุ : เลือกช่วงอายุที่ต้องการให้เห็นโฆษณา
– เพศ :        ทั้งหมด          ชาย            หญิง

2.3 Interests

– Precise Interests:

2.4 Advanced Demographics  (Set target advanced)

– มีความสนใจเรื่อง:       ทั้งหมด          ชาย           หญิง
– ความสัมพันธ์:       ทั้งหมด          โสด            หย่าร้าง            In a relationship
– ภาษา: ภาษาที่ผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้จะเห็นโฆษณานี้ สมัยนี้คนไทยเก่ง สามารถใช้ได้ภาษาไทย อังกฤษ เกาหลี จีน

2.5 การศึกษา และการทำงาน

– การศึกษา:             ทั้งหมด            จบวิทยา          ในวิทยาลัย          มัธยมปลาย
– การทำงาน : ใส่ชื่อบริษัทและองค์กร

3. แคมเปญ,การกำหนดราคาและเวลา

3.1 สกุลเงิน: เลือกสกุลเงิน
3.2 แคมเปญและงบประมาณ:

– ชื่อแคมเปญเนม: ใส่ชื่อแคมเปญ
– งบประมาณ: งบประมาณที่ใช้ใน 1 วัน

    3.3 ตารางแคมเปญ :

– เริ่มแคมเปญวันนี้
– เริ่มแคมเปญวันที่กำหนด

3.4 ราคา

– CPM หรือการจ่ายต่อจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงผลครบ1,000ครั้ง
– CPC (cost per click) หรือการจ่ายต่อคลิก

3.5 Max Bid (ใช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินแคมเปญ)

– เลือก (CPM),และใช้สกุลเงิน
Budget Bid (USD) เป็นราคาที่พร้อมจะจ่าย เมื่อโฆษณา 1000 ครั้ง (min 0.02 USD)
Suggested Bid: 0.05 – 0.10 USD

**วิธีคำนวณค่า max bid  (0.10+0.05)/2= 0.075 โดยการนำเอาค่าทั้งสองอันมาบวกกันแล้วหารสอง

– เลือก (CPC) และเลือกสกุลเงิน
Max Bid (USD) เป็นราคาที่จะจ่ายเมื่อมีคนเข้ามาคลิก (min 0.01 USD)
Suggested Bid: 0.12 – 0.23 USD

**วิธีคำนวณค่า max bid  (0.12+0.23)/2= 0.175 โดยการ นำเอาค่าทั้งสองอันมาบวกกันแล้วหารสอง

ข้อมูล Targeted ที่เราเลือก

Sample

เราสามารถเลือกเป็นอัตราเงินไทย หรือเงินดอลล่า  กำหนดชื่อ แคมเปญเนม และบัดเจตที่ว่าไว้ใน 1 วัน

ในการโฆษณาแบบ CPC นั้น Max Bid เราจะค่าใช้จ่ายต่อ 1 คลิกเป็นเท่าไหร่ เช่น ถ้า 0.12+0.23 ดังนั้น ถ้าเราต่อการคิดว่าเราจะจ่ายค่าคลิก ต่อ 1 คลิกเท่าไหร่ ทำโดย 0.12+0.23= 0.35/2 = 0.175 (เป็นเงินไทย 43.10-46.49 = 8959 = 44.79)

ตัวอย่างการโฆษณาแบบ CPC

ชื่อโฆษณา  ขายสินค้าต่างประเทศ
รายละเอียด ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไร ปรึกษาเรา จะทำให้การขายสินค้าเป็นเรื่องง่าย

Target 

– บุคคลอยู่ในประเทศไทย ทุกเพศ
– อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
– ราคา Bid ที่เสนอ 44.79 ต่อคลิก
– Budget ต่อ 1 วัน 1000 บาท

เฉลี่ยแล้วจะมีผู้สามารถคลิกโฆษณา วันละ 33.33 ครั้ง ก็จะครบ Budget พอดี ใน 1 เดือน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายโฆษณา 1000*30=30000 บาท

** Max bid เป็นตัวเลขที่เสนอว่าจะสามารถจ่ายต่อ 1 แคมเปญ เช่น จ่ายค่า Max bid 44 บาทของแคมเปญ CPC ก็คือจ่ายเงิน 44 บาทต่อการคลิก 1 ครั้ง

 

Sample

CPM : Cost Per Mile จะคิดค่าโฆษณาต่อการปรากฏโฆษณา 1000 ครั้ง (เหมาะสำหรับให้ลูกค้ารับรู้ตราสินค้า)

เราสามารถเลือกเป็นอัตราเงินไทย หรือเงินดอลล่า  กำหนดชื่อ แคมเปญเนม และบัดเจตที่ว่างไว้ใน 1 วัน ในการโฆษณาแบบ CPM นั้น Max Bid เราจะค่าใช้จ่ายต่อ 1000 ของการแสดงโฆษณา เช่น การโฆษณา 1000 ครั้งจะมีค่าใช้จ่าย Max bid อยู่ระหว่าง 0.05-0.10 ดังนั้น ค่า Max bid ที่เราควรจ่าย 0.05+0.10=0.15/2 = 0.07 (เป็นเงินไทย 18.47-20.01=38.48/2=19.24)

ตัวอย่างการโฆษณาแบบ CPM

การโฆษณา 1,000 ครั้ง ชำระเงิน 19.24 บาท
การโฆษณา 10,000 ครั้ง ชำระเงิน 192.24 บาท
โฆษณา 50,000 ครั้ง ชำระเงิน 961.20  บาท

ดังนั้น Budget ของ CPM 1000 บาท จะแสดงผลการโฆษณา 50,000 ครั้งต่อการแสดงโฆษณา เมื่อคิดค่าเฉลี่ยออกมาแล้ว การโฆษณา 1 ครั้ง เสียค่าใช้จ่าย 50 บาท ต่อการโฆษณา 1 ครั้ง สรุปได้ว่า การโฆษณาแบบ CPM จะมีอัตราค่าโฆษณาสูงกว่า แบบ CPC แต่การโฆษณาของแต่ละ แบบนั้น ก็เหมาะกับแต่ละวัตถุประสงค์

*** Facebook ไม่ต้องใช้ Keyword แต่ใช้กำหนด Target โดยการเลือก อายุ เพศ การศึกษา เมือง ประเทศ โดยราคา ของ CPC และ CPM จะมี Max Bid ที่แน่นอนอยู่แล้ว