E-mail Marketing เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย

E-mail Marketing เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย

E-mail Marketing เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย อีเมลล์ เป็นช่องทางที่นักการตลาด สามารถสร้างข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ,Social Media ลงไปในอีเมลล์ วัตถุประสงค์ก็เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ

E-mail Marketing มีประโยชน์ อย่างไร?

1.เพิ่มโอกาสการขายสินค้าได้มากขึ้น
2. สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง มากกว่าการโฆษณาด้วยวิธีอื่น
3. สามารถกำหนดงบประมาณได้
4. วัดผลโฆษณาได้รวดเร็ว
5. ราคาค่าโฆษณาถูกกว่าสื่ออื่น ๆ

เทคนิคที่ทำให้ Email Marketing ใช้ได้ผล

1. เขียนหัวข้ออีเมลล์ให้ดูน่าสนใจ อ่านได้แล้วความหมาย ตรงกับเนื้อหาในอีเมลล์ ห้าม!! เขียนหัวข้อหลอกให้ผู้รับกดอ่านเด็ดขาด!!
2. เนื้อหาอีเมลล์ที่เป็นประโยชน์กับสินค้าและบริการ รูปภาพชัดเจน ขนาดไฟล์ของอีเมลล์ไม่หนักมาก
3. การส่งอีเมลล์แต่ละครั้ง ควร CC ไม่เกินกว่า 10 Account
4. ไม่ควรส่งอีเมลล์ เกิน 100 เมลล์ต่อวัน
5. ไม่ควรส่งอีเมลล์ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ฉบับไปยังอีเมลล์  เพื่อไม่ให้เมลล์เซิร์ฟเวอร์มองเราเป็น Spam Mail

 ขั้นตอนการทำ อีเมลล์ มาร์เก็ตติ้ง

1. เตรียมหัวข้อ ,เนื้อหา ,รูปภาพ ,ดีไซต์
2. เตรียมอีเมลล์ลูกค้า ซึ่งต้องเป็นอีเมลล์ที่มีตัวตนอยู่จริง
3. ทดสอบส่งให้ตัวเองดูก่อน เพื่อเปรียบเทียบการแสดงผล

ส่งอีเมลล์ยังไง ไม่ให้อยู่ใน Junk Mail?

การส่งอีเมลล์นั้นหากไม่เป็นการรบกวนผู้รับนั้น เราอาจให้ผู้รับนั้น สมัครใจรับข่าวสารกับทางเว็บไซต์เราโดยการยอมรับ News Latter หรือ Subscript  หรืออาจต้องให้ผู้รับนั้นยอมรับอีเมลล์เราว่าไม่ใช่อีเมลล์ขยะหรืออาจแก้ปัญหาด้วยการส่งอีเมล์โดยผ่าน SMTP server ซึ่งเป็นเพียงแค่การป้องกันอีเมล์ที่เราส่งไปนั้นลง junk หรือ spam box อีกวิธีหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายๆอย่างที่ทำให้อีเมล์ของเราที่ส่งไปถูกจับให้ลง junk หรือ spam box

การส่ง E-mail Marketing นั้น มีข้อเสีย คือ อีเมลล์ที่เราส่งไปนั้นอาจไม่ตรงความต้องการของผู้รับ และบุคคลเหล่านั้นอาจมองเราเป็น Spam และที่สำคัญ หากใครทำการตลาดแบบผิดวิธีอาจถูกปรับ 1 แสนบาท ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550