วิธี export – import mysql

ขั้นตอน วิธีการนำเข้า Import ส่งออก Export ฐานข้อมูล Database MySQL

วันนี้เราได้นำวิธีการ import – export database in mysql มาให้ดูกันแบบง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากกัน…

Export
1.1 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ Export หรือ backup

1.2 คลิกเลือก “ส่งออก” (Export)

1.3 คลิ๊กเลือกรายการที่คุณต้องการ โดยเลือก “รวดเร็ว – แสดงเฉพาะตัวเลือกที่น้อยที่สุด”(Quick – display only the minimal options)

หรือ

1.4 เลือกตาราง จากรายการ ที่คุณต้องการ หากคุณ ต้องการสำรอง ฐานข้อมูลทั้งหมด ให้คลิกที่ ” เลือกทั้งหมด .” หรือเลือกบางรายการที่ต้องการ

จากนั้น กดปุ่ม ทำงาน จะสิ้นสุดการทำงาน ของการ export ที่สมบูรณ์

Import

การที่เราได้ย้ายข้อมูล โดยการ Export หรือ จากการนำข้อมูลมาจากคนอื่น เราสามารถนำข้อมูลมานั้นมาทำการ Import ตามวิธีดังนี้

  1. เข้า หน้าฐานข้อมูลที่ต้องการ Import
  2. จากนั้น คลิกที่ Import > เลือกไฟล์ > อัพไฟล์
  3. รอจนเสร็จสิ้น ก็เป็นอันเรียบร้อย