ตั้งเวลา Backup Database MS SQL Server

ตั้งเวลา Backup Database MS SQL Server 

  1. Login เข้า MS SQL Server > Management > Maintance Plan > Maintanace plan wizard > Next

2. ตั้งชื่อ Plans ให้สอดคร้องและง่ายต่อการจดจำ ในที่นี้ตั้งชื่อว่า backup2014

3. เลือก Server :
4. เลือก User Windows Authentication > Next
5. เลือกว่าต้องการทำอะไรกับ Database

–          Shrink Database
–          Backup Database(Full)
–          Backup Database(Transaction Log)

6.    Next
7. เลือก Database ที่ต้องการทำ Shrink Database > Next

 8. เลือก Database > Next

 9. เลือก Database ที่ต้องการทำ Full Backup

 – Back up database acoss one or more file > กด Add > เลือกที่เก็บไฟล์   > ตั้งชื่อ.bak
– If backup file exist : เลือกเป็น Overwrite  >  Next

10.  เลือก Database ที่ต้องการทำ Transaction Log

– Back up database acoss one or more file > กด Add > เลือกที่เก็บไฟล์   > ตั้งชื่อ.trn
– If backup file exist : เลือกเป็น Overwrite  >  Next

 11. กด Change > ตั้งชื่อการตั้งเวลา Backup

–   Frequency (ตั้งค่าความถี่ในการ Backup) : Daily
–   Occurs Once at (เวลาที่ทำการ Backup ): 12.00
–   Start Date (เริ่มต้นวันที่) : ใส่วันที่ปัจจุบัน

12. กด Next > Finish