เปิดเครื่อง แล้วขึ้นว่า CPU Fan Error

เปิดเครื่อง แล้วขึ้นว่า CPU Fan Error

1. อาจเกิดจากเสียสายพัดลม CPU ผิด เพราะบนเมนบอร์ด จะที่สำหรับเสียพัดลม อยู่ 2 ช่อง คือ CHA-FAN และ CPU-FAN ซึ่งโดยปกติจะเสียบช่อง CHA-FAN

2.อาจเกิดจาก พัดลม CPU ตัวนั้นมีปัญหา เช่น ฝุ่นเกาะ ใบพัดติดขัดจากสายต่าง ๆ  ให้ทำการเป่าทำความสะอาดพัดลม

3. อาจเกิดจากถ่าน Bios ใกล้จะหมดก็เป็นได้

4. อาจเกิดจาก Power Supply ที่มีกำลังไฟฟ้า ไม่พอที่จะเลี้ยงเมนบอร์ด