เว็บไซต์ เช็คประกัน ฮาร์ดดิส SEAGATE

เว็บไซต์สำหรับเช็คประกันฮาร์ดดิส SEAGATE

ฮาร์ดดิส ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญไม่น้อยเลย เพราะถ้า Harddisk มีปัญหา ผลที่ตามมาคือ งานหาย , วินโดว์พัง ฯลฯ หากมีอาการที่แสดงว่า ฮาร์ดดิสจะมีปัญหา สามารถตรวจสอบเพื่อทำการส่งเคลม ซึ่งเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด..

ปกติ ฮาร์ดดิสของ PC จะรับประกัน 3-5 ปี (ส่วนใหญ่ 3 ปี)

http://support.seagate.com/customer/en-US/warranty_validation.jsp

  • กรอกข้อมูลในส่วนของ : (S/N:)
  • กรอกข้อมูลในส่วนของ Part number : (P/N:)
  • กรอก Captcha
  • กดปุ่ม Submit

  • ดูตรง Warranty Status  ขึ้นว่า
  • – Out of Warranty แปลว่า หมดประกัน
  • – In Warranty แปลว่า อยู่ในประกัน

 

เว็บไซต์เช็คประกันฮาร์ดดิส ยี่ห้ออื่น ๆ 

 

หรือติดต่อกับศูนย์ที่จำหน่ายฮาร์ดดิส