การตั้งค่า Send and Receive Auto E-mail เข้าอัตโนมัติ Microsoft Outlook 2010

การตั้งค่า Send and Receive Auto E-mail เข้าอัตโนมัติ Microsoft Outlook 2010

ในการรับส่ง อีเมล์ปัจจุบันมีความสำคัญ การกำหนดความถี่ในการตรวจสอบข้อความใหม่ จึงมีความสำคัญ เรามากำหนดความถี่ในการรับ-ส่งข้อมูลอัตโนมัติกัน….

1. เลือกแท็บ File จากนั้นเลือก Options

2. คลิ๊ก Advanced และเลื่อนลงไปที่ Send and receive และคลิกที่ปุ่ม Send/ Receive

3. ภายใต้หัวข้อ Setting for group “All Accounts”
– ติ๊กถูก Include this group in send/receive (F9). (กด F9 เพื่อสั่งให้ outlook sync อีเมล)
– ติ๊กถูก Schedule an automatic send/recive every 5 minutes. (sync อีเมลอัตโนมัติ ทุกๆ นาที)

4. เลือกตามภาพด้านบน (หรือตามต้องการ) แล้วกด “OK” เสร็จสิ้นขั้นตอน