การกำหนดเลขหน้า Microsoft Word 2010 แบบกำหนดเลขเริ่มต้น

Insert Page Number Microsoft Word 2010

วิธีกำหนดเลขหน้าใน Microsoft Office Word 2010 มีหลากหลายรูปแบบจะเป็นแบบตัวเลขไทย ๑ , ๒ , ๓  , ๔  หรือเป็นตัวเลขอารบิก ก็ได้ ในครั้งนี้จะเป็นการกำหนดเลขหน้าแบบ กำหนดเลขเริ่มต้น เช่น การเริ่มต้นเลขหน้าที่ หน้าที่ 3 ไปดูขั้นตอนกันได้เลยจากด้านล่าง

    1. เปิดเอกสารที่ต้องการกำหนดเลขเริ่มต้น

 

2. คลิ๊กเลือก Page Layout > Breaks > Next Page

 

 

3. คลิ๊กเลือกที่แท็บ Insert > Page Number > Top Of Page และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

 

4. หลังจากที่แทรกเลขหน้ามาแล้ว ให้คลุมดำที่เลขหน้าที่เราต้องการให้เริ่มนับ > คลิ๊ก Link to previous

5. คลิ๊ก Insert > Page Number > Format Page Numbers จะ Pop Up เด้งขึ้นมา คลิ๊กเลือกที่ Start at เป็น …(เลขที่ต้องการ) เสร็จแล้วกด OK

 

และได้ผลลัพท์ดังนี้

 

6. เลื่อนไปหน้าก่อนที่เราจะเริ่มนับเลขหน้าคลุมดำ และทำการลบเลขหน้าออก