เครื่อง Client join domain ขึ้นข้อความ windows cannot connect to domain..

เครื่อง Client join domain ขึ้นข้อความ windows cannot connect to domain..

Join domain ขึ้นข้อความ…

“Windows cannot connect to the domain either because the domain controller is down or ther wise unavailable or because your computer account was not found please try again later if this message continues to appear contact your system administrator for assistance”

วิธีแก้     1. เช็คสายแลน , ช่องเสียบสายแลน , การ์ดแลน ว่ายังทำงานปกติอยู่หรือไม่
              2. ตรวจสอบ IP เครื่อง Client ว่าอยู่ในวงเดียวกับ Server หรือไม่

โดยเข้าไปที่

–  คลิกปุ่ม Start  > Control Panel  > Local Area Connection > คลิกขวา เลือก Propreties
–  เลือก Internet Protocol(TCP/IP)  > กดปุ่ม Propreties

3. ทำการ Join Domain ใหม่ โดยการกลับไปเป็น WORKGROUP แล้ว รีสตาร์ทเครื่อง จากนั้นทำการ restart ใหม่

โดยเข้าไปที่
– คลิกขวาที่ My Computer > เลือก Propreties > Tab Computer Name > Change