ผลงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรนันท์ ดีไซน์ ได้ใช้ Software และตัวอักษร(Font) ที่ใช้ในการออกแบบที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทุกประการ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่า งานของท่านนั้น จะไม่สร้างปัญหาด้านลิขสิทธิ์ให้ท่านในอนาคต ติดต่อ 090 885 6047 หรือ Line : @treranan (มี @ ข้างหน้า)

Brochure (โบชัวร์)

(โบชัวร์)

ผลงานออกแบบโบชัวร์ (Brochure) ปี 2563

 • ออกแบบโบชัวร์ ขนาด A4 จำนวน 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 กันยายน 2563

Brochure (โบชัวร์)

Brochure (โบชัวร์)

ผลงานออกแบบโบชัวร์ (Brochure) ปี 2563

 • ออกแบบโบชัวร์ ขนาด A4 จำนวน 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 กันยายน 2563

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (ฺBusiness Card) ปี 2563

 • ออกแบบนามบัตร 2 ด้าน 2 แบบ หน้า-หลัง เคลือบด้านหน้า-หลัง สปอร์ต UV
 • พิมพ์จำนวน 1 ท่าน 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) ระยะเวลาพิมพ์ 10 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 สิงหาคม 2563

Brochure (โบชัวร์)

Brochure (โบชัวร์)

ผลงานออกแบบโบชัวร์ (Brochure) ปี 2563

 • ออกแบบโบชัวร์ ขนาด A6
 • พิมพ์จำนวน 100 ใบ พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 1 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 22 สิงหาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

(โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 300 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 20 สิงหาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 07 สิงหาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 23 กรกฎาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 15 กรกฎาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 4 กรกฎาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 29 มิถุนายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 จำนวน 8 หน้า
 • งานพิมพ์โปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 จำนวน 8 หน้า จำนวน 50 เล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10-14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 5 มิถุนายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 5 มิถุนายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 5 มิถุนายน 2563

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ปี 2561

 • ออกแบบเว็บไซต์ จำหน่ายเครื่องอุปโภคภายในครัวเรือนและสำนักงาน
 • เว็บไซต์แบบ Responsive
 • จำนวน 5 เมนูหลัก เมนูย่อย 6 เมนู(ลงข้อมูลผลงาน)
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 27 พฤษภาคม 2563
Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 พฤษภาคม 2563

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (ฺBusiness Card) ปี 2562

 • ออกแบบนามบัตร 2 ด้าน 2 แบบ หน้า-หลัง เคลือบด้านหน้า-หลัง สปอร์ต UV
 • พิมพ์จำนวน 1 ท่าน 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) ระยะเวลาพิมพ์ 10 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 19 เมษายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 300 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 20 เมษายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 7 วัน
 • ระยะเวลาพิมพ์ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 เมษายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • พิมพ์ 100 เล่ม กระดาษ 250 แกรม เคลือบ 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 มีนาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • พิมพ์ 100 เล่ม กระดาษ 250 แกรม เคลือบ 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 17 กุมภาพันธ์ 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • พิมพ์ 100 เล่ม กระดาษ 250 แกรม เคลือบ 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Brochure (โบว์ชัวร์)

Brochure (โบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochure) ปี 2563

 • ออกแบบโบว์ชัวร์ ขนาด A5
 • พิมพ์ 500 ใบ กระดาษ 130 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 23 มกราคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง งานด่วน**
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 21 มกราคม 2563

Brochure (โบชัวร์)

Brochure (โบชัวร์)

ผลงานออกแบบโบชัวร์ (Brochure) ปี 2563

 • ออกแบบโบชัวร์ ขนาด A6 จำนวน 3 รูปแบบ
 • พิมพ์จำนวน 100 ใบ จำนวน 3 รูปแบบ พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 มกราคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 จำนวน 12 หน้า
 • งานพิมพ์ 12 หน้า 1,000 เล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 21 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 09 มกราคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • งานพิมพ์ขนาด A3 พับครึ่ง จำนวน 100 เล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 01 มกราคม 2563