ป้องกันไม่ให้มีใครแอบใช้ Wireless

ป้องกันไม่ให้มีใครแอบใช้ Wireless

1. เปลี่ยน Password ที่ติดมากับเครื่อง Router เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาแก้อะไรต่าง ๆ หรือถ้าหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาเปลี่ยนมารหัสจริง ๆ เราสามารถแก้ไขได้โดยกดปุ่มรีเซตหลังกล่อง ซึ่งก็จะกลับไปตั้งค่าดังเดิม

2. ตั้ง Password ของ wireless โดยเลือก วิธีใส่รหัสแบบ WEP,WPA,WPA2-persornal ซึ่งแบบ WEB สามารถตั้งได้ 65 ตัวอักษร

3. Hide SSID คือการซ่อนชื่อเวลาเชื่อมต่อ Wireless เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทราบว่ามีการปล่อยสัญญาณ wireless หรือบ้านนี้ต่ออินเตอร์เน็ต

4. จำกัด Mac Address ที่สามารถ Connect อินเตอร์เน็ตได้ ซึ่ง Mace Address คือเลขที่มาเฉพาะกับอุปกรณ์ Network Card เมื่อเราทราบเลข Mac Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็นำเข้าไป Setting ที่ตัว Router ซึ่งถ้าหากให้อุปกรณ์ตัวนั้น สามารถเล่นได้ทั้ง Lan และ Wireless ให้นำเลข Mac Address ไปใส่ใน Router ทั้ง 2 หัวข้อเลย เท่านี้ก็เรียบร้อย ถึงจะมีคนทราบรหัส wireless ของเรา แต่ Mac Address ไม่ตรงกับใน Router ก็ไม่สามารถเล่นได้

5. ปิดการใช้ DHCP ซึ่ง DHCP คือ การแจก IP ให้อุปกรณ์ใน Network ที่เชื่อมต่อกับ Router แบบอัตโนมัติ โดยปกติค่า Default ของ Router คือ 192.168.1.X เครื่องอื่นก็จะได้ 192.168.1.X โดย DHCP จะรู้ว่า Router ใช้ IP อะไร แล้วในระบบตอนนี้มีใครใช้ IP อะไรอยู่บ้าง DHCP ก็จะแจก IP ให้อุปกรณ์ตัวนั้นได้ใช้งานใน Network แล้วบอก Router ว่าอุปกรณ์ตัวที่เข้ามาใหม่ใช้ IP อะไร

6. เปลี่ยน Private Ip เป็นเลขอื่น ปกติค่า Default ของ IP คือ 192.168.1.X ที่กำหนดไว้ที่ Router หลังจากที่เราปิดทำการใช้ DHCP เรียบร้อยแล้ว อาจเปลี่ยน Private IP เป็น 192.168.2.X

7. กำหนด Subnet Mark ใช้ได้เท่ากับจำนวนเครื่องที่มี ปกติแล้ว Subnet mark ใช้ คือ 255.255.255.0 ซึ่งจะใช้ได้ 256 เครื่อง แต่ถ้าเรากำหนด Subnet Mark ใหม่ เช่น Subnet 255.255.255.248 จำนวนเครื่องที่ใช้ได้จะมีแค่ 6 IP เท่านั้น หากต้องการกำหนดค่า Subnet Mark นั้น เราจะทราบได้อย่างไรว่า จะใช้ IP อะไรได้บ้าง เราสามารถหาโปรแกรม คำนวณ Subnet Mark มาใช้ได้