ผลงาน 08

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2555

ธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้า โชว์สินค้า

 • จำนวน 4 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2555
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2554

ธุรกิจเกี่ยวกับสอนขับรถยนต์

 • จำนวน 4 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ พฤศจิกายน 2554
Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2554

เตเต้รถยก เชียงใหม่

 • ออกแบบหน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์ 200 ใบ
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2554

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2554

ธุรกิจเกี่ยวกับเปิดเฟรนไชน์ไส้กรอกอีสาน

 • จำนวน 7 เมนูหลัก
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ มกราคม 2554
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2553

ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ เครื่องชงกาแฟ

 • จำนวน 8 เมนูหลัก 20 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ มกราคม 2553
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2552

ธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าเพื่อสุขภาพ

 • จำนวน 6 เมนูหลัก
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ พฤษภาคม 2552
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2552

ธุรกิจเกี่ยวกับเช่ารีสอร์ทห้องพัก ปราณบุรี

 • เว็บไซต์ 2 ภาษา
 • จำนวน 6 เมนูหลัก
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ กุมภาพันธ์ 2552
Web E-Commerce (ออกแบบเว็บไซต์)

Web E-Commerce (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web E-Commerce) ปี 2551

ธุรกิจเกี่ยวกับเปิดเฟรนไชน์ไส้กรอกอีสาน

 • ออกแบบเว็บไซต์ขายสินค้าเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำ ของแบรนด์เนม
 • จำนวน 5 เมนูหลัก 20 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2551
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2551

บริษัท ยิม-ยุทธิ์ จำกัด (Yim-Yutdh Co., Ltd.)

ธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายปั้มน้ำบาดาล

 • จำนวน 4 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ กันยายน 2551
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2551

เว็บไซต์สำหรับสมาคมผู้ประกอบการเย็บเสื้อผ้า

 • จำนวน 4 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ กรกฎาคม 2551

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8