ผลงาน07

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Brochrue (ออกแบบโบว์ชัวร์)

Brochrue (ออกแบบโบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochrue (ออกแบบโบว์ชัวร์) ปี 2558

ร้านป้าแต๋วดอกไม้สด (PateawFlower.com)

 • ออกแบบป้ายไวนิล ขนาด 2 เมตร X 1เมตร
 • พิมพ์ป้ายไวนิลจำนวน 3 ผืน
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 25 สิงหาคม 2558

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2558

บริษัท ภคชา วิศวกรรม (Phakacha Engineering Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัทก่อสร้าง วางระบบ
 • ออกแบบจำนวน 8 หน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบด้าน
 • พิมพ์จำนวน 5 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 5 สิงหาคม 2558

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2558

บริษัท เอส เอ็น เค วิศวกรรม(2008) จำกัด (SNK Engineering (2008) Co., Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร บริษัทออกแบบก่อสร้าง
 • ออกแบบหน้า กระดาษ 210 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบสินค้าแล้ว แต่ค้างชำระค่าบริการ

CSS + HTML (ตัด CSS)

CSS + HTML (ตัด CSS)

ผลงานตัด CSS (CSS + HTML) ปี 2558

บริษัท เบสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (Besttech Innovation Co., Ltd)

 • ตัด CSS บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ GPS
 • ตัด CSS จำนวน 13 หน้า แบบ Responsive
 • ระยะเวลาทำงาน 25 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 06 กรกฏาคม 2558

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ปี 2558

บริษัท ที เทคคอน จำกัด(ttakcon Co., Ltd.)

 • ออกแบบเว็บไซต์ ติดตั้งกระจก อลูมิเนียม
 • เว็บไซต์แบบ Responsive
 • จำนวน 7 เมนูหลัก
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 04 กรกฎาคม 2558
Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2558

บริษัท ที เทคคอน โปรดักส์ จำกัด(T.takcon Product Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ผลิต ติดตั้ง กระจกและอลูมิเนียม
 • ออกแบบจำนวน 6 หน้า กระดาษ 300 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 500 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 02 กรกฎาคม 2558

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2558

บริษัท ไทยเฟิร์สแกรน จำกัด (Thai First Grant Co., Ltd.)

 • ออกแบบเว็บไซต์ จำหน่ายข้าวหอมมะลิไทย ส่งออก
 • เว็บไซต์แบบ Responsive
 • จำนวน 6 เมนูหลัก เมนูย่อย 11 เมนู
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 30 มิถุนายน 2558
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ปี 2558

มุสลิม โฮม2(Muslim Home2)

 • ออกแบบเว็บไซต์ ห้องพักรายวัน รายเดือน
 • เว็บไซต์แบบ Responsive
 • จำนวน 4 เมนูหลัก
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 04 พฤษภาคม 2558
Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2558

ร้านดอกไม้ป้าแต๋วดอกไม้สด อ.บางบัวทอง

 • ออกแบบนามบัตร ร้านดอกไม้ป้าแต๋ว
 • ออกแบบหน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์ 200 ใบ
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 08 เมษายน 2558

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2558

ร้านขนมหวาน บ้านพิมพ์

 • ออกแบบนามบัตร ร้านขนมหวาน
 • ออกแบบหน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์ 200 ใบ 1 ท่าน
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ มกราคม 2558

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9