ผลงาน07

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2557

ห้างหุ้นส่วน เปี่ยมลาภ ทรานสปอร์ต (piamlab transport patrner ship)

 • ออกแบบโปรไฟล์ให้เช่า เหมารถตู้ รถบัส รถ 6 ล้อ
 • ออกแบบจำนวน 10 หน้า กระดาษ 180 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 200 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2557

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2557

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยมลาภ ทรานสปอร์ต (Piamlab Transport Limited Patrner Ship)

 • ออกแบบเว็บไซต์ให้เช่า เหมารถตู้ รถบัส รถ 6 ล้อ
 • เว็บไซต์แบบ Responsive
 • จำนวน 5 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 7 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2557
Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

ผลงานแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ (Maintenance) ปี 2557

การกีฬาแห่งประเทศไทย

 • ออกแบบเว็บไซต์บริษัท ขนส่งน้ำมัน จังหวัดบุรีรัมย์
 • เว็บไซต์ 2 ภาษา
 • จำนวน 4 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2557
Add Product (ลงข้อมูลสินค้า)

Add Product (ลงข้อมูลสินค้า)

ผลงานเพิ่มข้อมูลสินค้า (Maintenance) ปี 2557

โฟโต้ ซินเนอร์จี้ (Foto Synergy)

 • ลงข้อมูลสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์กล้อง DSLR
 • จำนวนสินค้า 134 รายการ เว็บไซต์ Lazada
 • ระยะเวลาทำงาน 20 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2557
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ปี 2557

บริษัท วีวรา กรุ๊ป จำกัด (Veevara Group Co., Ltd.)

 • ออกแบบเว็บไซต์บริษัท ขนส่งน้ำมัน จังหวัดบุรีรัมย์
 • เว็บไซต์ 2 ภาษา
 • จำนวน 4 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ กันยายน 2557
Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

ผลงานแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ (Maintenance) ปี 2557

บริษัท ไทย เฟิร์สเกรน จำกัด (Thai First Grain Co., Ltd.)

 • แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ จากโครงสร้างเดิมที่ไม่ทันสมัย
 • จำนวน 5 เมนูหลัก
 • ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 10 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ตุลาคม 2557
Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

ผลงานแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ (Maintenance) ปี 2557

โฮเทล แอน รีสอร์ท (BestofHotelandResort)

 • แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ จากโครงสร้างเดิมที่ไม่ทันสมัย
 • โดยการวางสไล์ และจัด Column ตามความต้องการลูกค้า
 • ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 10 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ กันยายน 2557
CSS + HTML (ตัด CSS)

CSS + HTML (ตัด CSS)

ผลงานตัด CSS (CSS + HTML) ปี 2557

โรงเรียนทวีธาภิเศก

 • ตัด CSS จำนวน 13 หน้า
 • ระยะเวลาทำงาน 25 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ พฤษภาคม 2557

CSS + HTML (ตัด CSS)

CSS + HTML (ตัด CSS)

ผลงานตัด CSS (CSS + HTML) ปี 2557

Maths Words System

 • ตัด CSS จำนวน 17 หน้า
 • ระยะเวลาทำงาน 25 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ มีนาคม 2557

Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

Maintenance (แก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์)

ผลงานแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ (Maintenance) ปี 2556

Surgery Design

 • ออกแบบเว็บไซต์บริษัท ขนส่งน้ำมัน จังหวัดบุรีรัมย์
 • เว็บไซต์ 2 ภาษา
 • จำนวน 4 เมนูหลัก 5 เมนูย่อย
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ ธันวาคม 2556
 • **ปัจจุบันมีการทำเว็บไซต์ใหม่แล้ว**

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8