ผลงาน05

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2559

บริษัท วงศ์แสง บิวเดอร์ จำกัด (Wongsang Builder Co., Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร ระบบกันซึมตึกและอาคาร งานก่อสร้าง
 • ออกแบบหน้า - หลัง กระดาษ 210 แกรม เคลือบสปอร์ต UV
 • พิมพ์จำนวน 400 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 กรกฎาคม 2559

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ปี 2559

บริษัท เอส พี เครนแอนเซอร์วิส จำกัด (SP Crane and Service Co., Ltd.)

 • ออกแบบเว็บไซต์จำหน่ายและให้บริการเครน รอกไฟฟ้า
 • เมนูหลัก 3 เมนู เมนูย่อย 6 เมนู
 • ระยเวลาออกแบบ 3 วัน
 • ระยะเวลาจัดทำเว็บไซต์ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 20 กรกฎาคม 2559

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2559

บริษัท อาร์ เอ็น ดับบิ้ว เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด (RNW Engineering Part Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฮดรอลิก ไฟฟ้า ออโต้เมชั่น
 • ออกแบบจำนวน 4 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 06 กรกฎาคม 2559

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2559

บริษัท เค พี เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด (K.P.N Construction Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ดำเนินธุรกิจก่อสร้างบ้าน ตึก และอาคาร
 • ออกแบบจำนวน 8 หน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบด้าน
 • พิมพ์จำนวน 5 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 27 มิถุนายน 2559

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2559

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูนอนันต์ คอนสตรัคชั่น (Koonanan Construction Limited Partnership)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ดำเนินธุรกิจรับเหมาถมดิน
 • ออกแบบจำนวน 8 หน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบด้าน
 • พิมพ์จำนวน 5 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 23 มิถุนายน 2559

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2559

WE SOCCER @ SUKIMVIT

 • ออกแบบนามบัตร สนามฟุตบอลหญ้าจริง
 • กระดาษ 210 แกรม
 • พิมพ์จำนวน 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 มิถุนายน 2559

Brochure (ออกแบบโบว์ชัวร์)

Brochure (ออกแบบโบว์ชัวร์)

ผลงานโบว์ชัวร์ (Brochure) ปี 2559

ร้านเฟรชฟรุ๊ต

 • ออกแบบโบว์ชัวร์ร้านผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ
 • ขนาด A3 พับครึ่ง (ขนาดจริง A4)
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 17 มิถุนายน 2559
Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ปี 2559

บริษัท มัลติพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(Multiply Coporation Co., Ltd.)

 • ออกแบบเว็บไซต์ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมและบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา
 • เว็บไซต์แบบ Responsive
 • จำนวน 5 เมนูหลัก เมนูย่อย 30 เมนู
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 20 พฤษภาคม 2559
Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2559

บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัด (Consco Enterprises Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขาย ให้เช่าเครื่องจักร เครน
 • ออกแบบจำนวน 4 หน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 500 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 18 มีนาคม 2559

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2559

บริษัท ที เค เอ็น โปรเกรส จำกัด (TKN Progress Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก นิวแมตริก งานโครงเหล็ก
 • ออกแบบจำนวน 4 หน้า กระดาษ 250 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 1000 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 18 มีนาคม 2559

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9