ผลงาน05

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2559

บริษัท อีโวเอ็น คอนเซาติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Evoen Consulting Engineers Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ที่ปรึกษางานก่อสร้างตึก อาคาร
 • ออกแบบจำนวน 12 หน้า กระดาษปก 210 แกรม เคลือบเงา กระดาษเนื้อใน 160 แกรม
 • พิมพ์จำนวน 100 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 25 มกราคม 2559

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์ ปี 2559

บริษัท อีโวเอ็น คอนเซาติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Evoen Consulting Engineers Co., Ltd.)

 • ออกแบบเว็บไซต์ ปรึกษาด้านวิศวกรรม
 • เว็บไซต์แบบ Responsive
 • จำนวน 5 เมนูหลัก
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน
 • ระยะเวลาทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 20 มกราคม 2559
Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2559

บริษัท เจ ลิฟวิ่ง จำกัด (J Living Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์(แฟ้ม) ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
 • ออกแบบแฟ้ม ซองเอกสารเคลือบด้าน
 • พิมพ์ 500 เล่ม กระดาษ 300 แกรม ปั้มรอยพับ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบสินค้า 2 มกราคม 2559

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2559

บริษัท เจ ลิฟวิ่ง จำกัด (J Living Co., Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
 • ออกแบบหน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 6 ท่าน ท่านละ 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบสินค้า 2 มกราคม 2559

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2558

บริษัท สเต็บ ทู พรีซิชั่น จำกัด (Step2 Pricision Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิก นิวแมตริก
 • ออกแบบจำนวน 4 หน้า กระดาษ 250 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 1000 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 18 ธันวาคม 2558

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2558

บริษัท อมรวัฒน์การแพทย์ จำกัด (Amonwat Madicle Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท บริการด้านการแพทย์
 • ออกแบบเป็นไฟล์ VDO ความยาว 5 นาที
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 พฤศจิกายน 2558

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (Business Card) ปี 2558

บริษัท เวิร์ดอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (Worldintergroup Co., Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร บริษัทรับผลิตเครื่องสำอางค์
 • ออกแบบหน้า กระดาษ 210 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 13 ตุลาคม 2558

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2558

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอ็น. พลาสติกกรุ๊ป (VN Plastic Group Limited Partnership)

 • ออกแบบโปรไฟล์ห้างหุ้นส่วนผลิตพลาสติก ถุงพลาสติก
 • ออกแบบจำนวน 10 หน้า กระดาษ 180 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 10 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 1 ตุลาคม 2558

Brochrue (ออกแบบโบว์ชัวร์)

Brochrue (ออกแบบโบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochrue) ปี 2558

ร้านวินเทจ (Vintage)

 • ออกแบบโบว์ชัวร์ ขนาด A4 จำนวน 3 พับ
 • กระดาษอาร์ตเคลือบเงา 157 แกรม พร้อมพับ
 • พิมพ์จำนวน 100 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2558

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2558

บริษัท จันทร์ดี ซัพพลาย จำกัด (Jandee Supply Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท รับติดตั้งกระจก ไม้ระแนง
 • ออกแบบจำนวน 6 หน้า กระดาษ 210 แกรม เคลือบเงา
 • พิมพ์จำนวน 100 เล่ม พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 4 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบวันที่ 15 กันยายน 2558

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8