ผลงาน02

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ เมทัล จำกัด (Asia Intermatal Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4
 • จำนวน 12 หน้า เย็บมุงหลังคา
 • พิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม กระดาษ 210 แกรมทั้งเล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 09 มกราคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท ดุสิตกลการ จำกัด (Dusit Kolakarn Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • พิมพ์จำนวน 100 เล่ม กระดาษ 210 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 มกราคม 2563

Tent Card (เต็นการ์ด)

Tent Card (เต็นการ์ด)

ผลงานออกแบบเต็นการ์ด (Tent Card) ปี 2562

ร้านทำเล็บ,ต่อขนตา,แว๊กขน YOKATTA (YOKATTA)

 • ขนาด A4
 • รูปแบบสามเหลี่ยม Display 2 ด้าน
 • PVC สติ๊กเกอร์พิมพ์สี ติดบน PP Board 3 mm
 • เคลือบเงา
 • สถานะ : ส่งมอบ 26 ธันวาคม 2562

Brochure (โบว์ชัวร์)

Brochure (โบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochure) ปี 2562

ร้านทำเล็บ,ต่อขนตา,แว๊กขน YOKATTA (YOKATTA)

 • ออกแบบโบว์ชัวร์ ขนาด A6
 • พิมพ์ 500 ใบ กระดาษ 130 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 26 ธันวาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท แอคทีฟ เอ็น แอน เซอร์วิส มาย ทรานสปอร์ต จำกัด (Active N and Service Mind Transport Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4
 • จำนวน 6 หน้า 2 พับ 3 ตอน
 • พิมพ์จำนวน 50 เล่ม กระดาษ 210 แกรมทั้งเล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 19 ธันวาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เวอร์ติพลัส 98 จำกัด (Vertiplus98 Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4
 • จำนวน 8 หน้า เย็บมุงหลังคา
 • พิมพ์จำนวน 500 เล่ม กระดาษ 160 แกรมทั้งเล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 18 พฤศจิกายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท โมลด์ แอน ดาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Mold and Die Engineering Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4
 • จำนวน 8 หน้า เย็บมุงหลังคา
 • พิมพ์ 500 เล่ม กระดาษ 210 แกรมทั้งเล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 18 พฤศจิกายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท พีทูพี เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด (P2P Enterprise Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4
 • จำนวน 12 หน้า เย็บมุงหลังคา
 • ระยะเวลาการออกแบบ 20 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 03 พฤศจิกายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เอ็นเอส เลเบอร์ จำกัด (N.S. LABOUR Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 จำนวน 4 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข)
 • สถานะ : ส่งมอบ 23 ตุลาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสิเนส จำกัด (Vet Inter Business Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 จำนวน 4 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข)
 • สถานะ : ส่งมอบ 07 ตุลาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (A2 Technology Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4
 • จำนวน 12 หน้า เย็บมุงหลังคา
 • พิมพ์ จำนวน 100 เล่ม กระดาษปก 250 แกรม เนื้อใน 160 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 14 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 04 ตุลาคม 2562

Brochure (โบว์ชัวร์)

Brochure (โบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochure) ปี 2562

ร้านทำเล็บ,ต่อขนตา,แว๊กขน YOKATTA (YOKATTA)

 • ออกแบบโบว์ชัวร์ ขนาด A5
 • พิมพ์ 500 ใบ กระดาษ 130 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 03 ตุลาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท วีโปร อิเล็คทริค จำกัด (V Pro Electric Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4
 • จำนวน 8 หน้า เย็บมุงหลังคา
 • พิมพ์ จำนวน 10 เล่ม กระดาษ 190 แกรมทั้งเล่ม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 กันยายน 2562

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (ฺBusiness Card) ปี 2562

บริษัท แอลพีเอส วิศวกรรม จำกัด (LPS Engineering Co., Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร 2 ด้าน 2 แบบ หน้า-หลัง เคลือบด้านหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 1 ท่าน ท่านละ 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 กันยายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท 7 ออกัส จำกัด (7 August Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 11 กันยายน 2562

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (ฺBusiness Card) ปี 2562

บริษัท เอกชัย โซลูชั่น อิเล็กทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (Ekkachai Solution Electric and Service Co., Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร 2 ด้าน 2 แบบ หน้า-หลัง เคลือบด้านหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 4 ท่าน ท่านละ 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 19 สิงหาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เอกชัย โซลูชั่น อิเล็กทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (Ekkachai Solution Electric and Service Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบเงา 2 ด้าน
 • พิมพ์จำนวน 300 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 7 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 19 สิงหาคม 2562

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (ฺBusiness Card) ปี 2561

บริษัท ภูมิสุวรรณศิริ จำกัด (Phumisuwansiri Co., Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร 2 ด้าน 2 แบบ หน้า-หลัง เคลือบด้านหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 1 ท่าน 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 15 สิงหาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท ภูมิสุวรรณศิริ จำกัด (Phumisuwansiri Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบเงา 2 ด้าน
 • พิมพ์จำนวน 50 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 15 สิงหาคม 2562

Brochure (โบว์ชัวร์)

Brochure (โบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochure) ปี 2562

ร้านทำเล็บ,ต่อขนตา,แว๊กขน YOKATTA (YOKATTA)

 • ออกแบบโบว์ชัวร์ ขนาด A4
 • ออกแบบบัตรสมาชิก
 • ออกแบบคูปอง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 26 กรกฎาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท วีนนิแม็ก อุตสาหกรรม จำกัด (Winimax Industry Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 150 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 18 กรกฎาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท วุฒิชัยชาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Wutthichaichan Engineering Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 100 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 6 กรกฎาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เจ เค บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด (J K Carton Group Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 300 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 26 มิถุนายน 2562

PhotoGraphy(ถ่ายภาพ)

PhotoGraphy(ถ่ายภาพ)

ผลงานถ่ายภาพ(PhotoGrpahy) ปี 2562

บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ถ่าย สถานที่บริษัท การทำงาน โรงงาน
 • ระยะเวลาถ่าย 1 วัน 09.00-15.00 น.
 • ช่างถ่ายภาพ 1 คน พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 มิถุนายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เสฎฐสิทธิ์ วิศวกรรม จำกัด (Setthasit Engineering Co., Ltd)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท รับเหมาก่อสร้าง
 • งานออกแบบขนาด A3 พับครึ่ง (A4 จำนวน 4 หน้า)
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) **งานด่วน**
 • สถานะ : ส่งมอบ 05 มิถุนายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เอสเอเอฟ กรุ๊ป คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (SAF Group Coporration Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ทำประมงในต่างประเทศ
 • งานออกแบบขนาด A4 2พับ 3 ตอน จำนวน 6 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 7 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข)
 • สถานะ : ส่งมอบ 02 มิถุนายน 2562

Rollup (โรลอัพ)

Rollup (โรลอัพ)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เอ็มเจ สไมล์ ฮอลิเดย์ จำกัด (MJ Smile Holiday Co., Ltd.)

 • ออกแบบโรลอัพ บริษัทจัดทัวร์ และท่องเที่ยว
 • งานออกแบบขนาด 60X160 cm
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข)
 • สถานะ : ส่งมอบ 27 พฤษภาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท ติลภัส เทรดดิ้ง จำกัด (Tirapat Trading Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัทจำหน่ายสินค้าอุปโภค กระดาษทิชชู ฯลฯ
 • งานออกแบบขนาด A4 ไฟล์ PDF (A4 จำนวน 2 หน้า)
 • พร้อม ออกแบบโลโก้
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข)
 • สถานะ : ส่งมอบ 05 พฤษภาคม 2562

Vinyl Label (ออกแบบป้ายไวนิล)

Vinyl Label (ออกแบบป้ายไวนิล)

ผลงานออกแบบป้ายไวนิล(Vinyl Label) ปี 2562

ร้านป้าแต๋วดอกไม้สด

 • ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 1 เมตร
 • และขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 0.40 เมตร
 • ระยะเวลาออกแบบ 1 วัน
 • ระยะเวลาพิมพ์ป้าย 1 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 เมษายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เอ็นทีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (NTP Engineering Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 แนวนอน 12 หน้า
 • พิมพ์จำนวน 300 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 มีนาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เชาวนสตีล จำกัด (Chaowana Steel Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 แนวตั้ง 3 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 25 มีนาคม 2562

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ปี 2562

บริษัท จันทร์ดี ซัพพลาย จำกัด (Jandee Supply Co., Ltd)

 • ออกแบบเว็บไซต์จำหน่าย-ติดตั้งกระจก นอลูมิเนียม, งานผนังกระจก Curtain
 • เมนูหลัก 4 เมนู
 • ระยะเวลาออกแบบ 7 วัน
 • ระยะเวลาจัดทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 16 มีนาคม 2562

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

Webdesign (ออกแบบเว็บไซต์)

ผลงานออกแบบเว็บไซต์(Web Design) ปี 2562

บริษัท เลเบิ้ลไซน์ มีเดีย จำกัด (Lable Sign Media Co., Ltd)

 • ออกแบบเว็บไซต์จำหน่ายเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่
 • เมนูหลัก 4 เมนู
 • เมนูย่อย 6 เมนู
 • ระยะเวลาออกแบบ 7 วัน
 • ระยะเวลาจัดทำเว็บไซต์ 14 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 มีนาคม 2562

Vinyl Label (ออกแบบป้ายไวนิล)

Vinyl Label (ออกแบบป้ายไวนิล)

ผลงานออกแบบป้ายไวนิล(Vinyl Label) ปี 2562

ร้านขายขนมครกโบราณ

 • ขนาด กว้าง 54 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
 • ระยะเวลาออกแบบ 1 วัน
 • ระยะเวลาพิมพ์ป้าย 1 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 มีนาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท ชินโก เวลเทค จำกัด (Shinko Wel-Tech Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 50 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 มีนาคม 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2561

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ ซี อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (W.R.C Electric and Communication Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 15 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 4 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท ส่งเมลล์)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท ส่งเมลล์)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท รวีโรจน์ 2018 จำกัด (Raweeroj 2018 Co., Ltd)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท รับเหมาก่อสร้าง
 • งานออกแบบขนาด A3 พับครึ่ง (A4 จำนวน 4 หน้า)
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) **งานด่วน**
 • สถานะ : ส่งมอบ 02 กุมภาพันธ์ 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท แพลนเนอร์ ฟอร์เวิร์ด จำกัด (Planner Forward Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท 8 หน้า เย็บมุงหลังคา เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 30 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 29 มกราคม 2562

Brochure (โบว์ชัวร์)

Brochure (โบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochure) ปี 2562

บริษัท 9889 (ประเทศไทย) จำกัด (9889 (Thailand) Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 หน้า-หลัง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 4 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข
 • สถานะ : ส่งมอบ 24 มกราคม 2562

Calendar (ปฎิทินตั้งโต๊ะ)

Calendar (ปฎิทินตั้งโต๊ะ)

ผลงานออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ (Calendar) ปี 2561

บริษัท เอ็มไฟว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (M5 Engineering Co., Ltd.)

 • ออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 28 หน้า
 • พิมพ์จำนวนอย่างละ 100 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1-2 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 25 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 15 มกราคม 2561

PhotoGraphy(ถ่ายภาพ)

PhotoGraphy(ถ่ายภาพ)

ผลงานถ่ายภาพ(PhotoGrpahy) ปี 2562

บริษัท เอ็มไฟว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (M5 Engineering Co., Ltd.)

 • ถ่าย สถานที่บริษัท การทำงาน บุคคล
 • ระยะเวลาถ่าย 1 วัน 09.00-15.00 น.
 • ช่างถ่ายภาพ 1 คน พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 มิถุนายน 2562

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท ส่งเมลล์)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท ส่งเมลล์)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2562

บริษัท เอ็มดี สตูดิโอ จำกัด (MD Studio Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A4 จำนวน 11 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 4 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข
 • สถานะ : ส่งมอบ 11 มกราคม 2562

Calendar (ปฎิทินตั้งโต๊ะ/แขวน)

Calendar (ปฎิทินตั้งโต๊ะ/แขวน)

ผลงานออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ/แขวน (Calendar) ปี 2561

บริษัท วินเทจ อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต จำกัด (Vintage Import Export Co., Ltd.)

 • ออกแบบปฏิทินแขวน เหมือนกันทั้ง 12 หน้า
 • ออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ เหมือนกันทั้ง 16 หน้า
 • พิมพ์จำนวนอย่างละ 500 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 1-2 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 25 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 20 ธันวาคม 2561

Company Profile (โปรไฟล์บริษัทโฟลเดอร์)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัทโฟลเดอร์)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile Folder) ปี 2562

บริษัท เอล พี เอส วิศวกรรมและก่อสร้าง จำกัด (LPS Engineering and Construction Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท แฟ้มเอกสาร ยกสัน 0.5 ซม. เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 300 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 10 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 11 ธันวาคม 2561

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9