ผลงาน

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

บริษัท คิงส์ อาร์ค จำกัด (King ARC Co.,Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 พฤษภาคม 2563

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

Business Card (ออกแบบนามบัตร)

ผลงานออกแบบนามบัตร (ฺBusiness Card) ปี 2562

บริษัท แอบสแทรค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Abstract Engineering Co.,Ltd.)

 • ออกแบบนามบัตร 2 ด้าน 2 แบบ หน้า-หลัง เคลือบด้านหน้า-หลัง สปอร์ต UV
 • พิมพ์จำนวน 1 ท่าน 200 ใบ พร้อมจัดส่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 3 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไข) ระยะเวลาพิมพ์ 10 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 19 เมษายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

บริษัท ชินโก เวลเทค จำกัด (Shinko Wel-Tech Co., Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด 2 พับ 3 ตอน เคลือบด้านปกหน้า-หลัง
 • พิมพ์จำนวน 300 เล่ม พร้อมจัดส่งฟรี
 • ระยะเวลาการออกแบบ 10 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 20 เมษายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

บริษัท แอบสแทรค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Abstract Engineering Co.,Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • ระยะเวลาการออกแบบ 7 วัน
 • ระยะเวลาพิมพ์ 7 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 10 เมษายน 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

บริษัท ศรีมงคลไทย จำกัด (Srimongkolthai Co.,Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • พิมพ์ 100 เล่ม กระดาษ 250 แกรม เคลือบ 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 1 มีนาคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

บริษัท ไทยทำ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด (Thai Tum Interfood Co.,Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • พิมพ์ 100 เล่ม กระดาษ 250 แกรม เคลือบ 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 17 กุมภาพันธ์ 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

บริษัท แกรน แมกซ์ จำกัด (Grand Max Co.,Ltd.)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง
 • พิมพ์ 100 เล่ม กระดาษ 250 แกรม เคลือบ 2 หน้า
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 5 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 14 กุมภาพันธ์ 2563

Brochure (โบว์ชัวร์)

Brochure (โบว์ชัวร์)

ผลงานออกแบบโบว์ชัวร์ (Brochure) ปี 2563

บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด (Encare Innovation Co.,Ltd.)

 • ออกแบบโบว์ชัวร์ ขนาด A5
 • พิมพ์ 500 ใบ กระดาษ 130 แกรม
 • ระยะเวลาการออกแบบ 5 วัน ระยะเวลาพิมพ์ 3 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 23 มกราคม 2563

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

Company Profile (โปรไฟล์บริษัท)

ผลงานออกแบบโปรไฟล์บริษัท (Company Profile) ปี 2563

ร้านไอฟิค อีเล็กทรอนิคส์ (Ifix Electronic)

 • ออกแบบโปรไฟล์บริษัท ขนาด A3 พับครึ่ง งานด่วน**
 • ระยะเวลาการออกแบบ 2 วัน
 • สถานะ : ส่งมอบ 21 มกราคม 2563

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9