วิธีแทรกหัวกระดาษใน word โดยไม่ใส่หน้าแรก

วิธีการแทรกหัวกระดาษ (Insert Header) โดยที่ไม่ใส่หน้าแรก ของโปรแกรม Microsoft Word

  1. เปิด Microsoft Word คลิกเข้าเมนู Insert
  2. จากนั้นเลือกเมนู Header > เลือกรูปแบบ Header ที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   จะมีแบบให้เลือกทั้งหมด 3 แบบ
– Different First Page
– Different Odd & Even Pages
– Show Document

 

** ถ้าต้องการ ไม่แทรกหัวกระดาษหน้าแรก ให้เลือก Different First Page
** ถ้าต้องการ ให้หน้าแสดงไม่เหมือนกัน ให้เลือก Different Odd & Even Pages

หมายเหตุ : Different Odd & Even Pages  เหมาะสำหรับการทำงาน เช่นใส่เลขหน้า ซ้าย – ขวา