วิธีแก้ windows cannot access the specified device, path or file

เมื่อ Windows 10 สร้างความตื่นเต้นให้โดยการลงวินโดว์แล้ว ไม่สามารถคลิกตั้งค่าอะไรได้เลยขึ้น error

Windows device,path or file, You may not have the appropriate permissions to access the item

อยู่ดี ๆ ลงวินโดว์มาหลาย ร้อยเครื่อง ขึ้นมาว่า ไม่สามาถเข้าถึงอุปกรณ์ พาธ หรือไฟล์ต่าง ๆ ไม่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึง ห๊า!!! ข้าคือ Administrator นะ มีใครใหญ่กว่าข้างั้นหรือ ได้เลย งั้นเราเจอกัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการลง windows 10 แล้วเครื่องให้สิทธิ์เป็นเพียง Local Admin

 

ขั้นตอนแรก แก้ไขนโยบายหลักใน Group Policy

1.ไปที่ช่อง Search พิมพ์ gpedit

2. ไปที่ Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options

3.หาเมนู Admin Appioval Mode For the Built-in Administrator account

4. กดเลือก Enabled และกดปู่ม OK