External Harddisk ขึ้น Format

External Harddisk ขึ้น Format

แก้ปัญหา Flash drive หรือ External Harddisk ขึ้นให้ Format เคยใช้งานอยู่เป็นประจำ … แต่เมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมา เราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไรกันหนอ … Flash drive ขึ้นเตือนให้เรา Format อย่างเดียว

สาเหตุของปัญหา เช่น

  1. ติดไวรัส
  2. ไฟกล่อง Harddisk External ไปเลี้ยงไม่พอ
  3. อื่น ๆ

วิธีแก้ปัญหา Haddisk หรือ

วิธีแก้

1.โดยการใช้คำสั่ง CheckDisk มาดูขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดเข้าไปที่ Start > Run > พิมพ์ cmd

 

 

 

 

 

 

 

2. พิมพ์คำสั่ง chkdsk [ตามด้วยไดร์] เว้นวรรค /f เว้นวรรค /r  ตัวอย่าง  chkdsk  J: /f /r

ความหมายของคำสั่ง

  • chkdsk คือ คำสั่งที่ใช้ในการตรวจเช็คอาการเสียของฮาร์ดดิสก์ (HDD)
  •  /f คือ การสั่งให้ Fixes Error On The Disk เมื่อมีการตรวจพบ Error
  • /r คือ Locates bad sectors and recovers readable information โดยหากเจอ Bad sector บนฮาร์ดดิสให้ทำการกำหนดพื้นที่ของมัน และ ทำการกู้คืนข้อมูลที่สามารถอ่านได้
  • /v คือ ขณะที่กำลังตรวจสอบ ให้แสดงชื่อไฟล์และตำแหน่งของดิสก์บนหน้าจอด้วย

หากใช้คำสั่ง  chkdsk  J: /f /r นี้แล้ว ตัวเลขค้างให้เปลี่ยนคำสั่งใหม่ เป็น chkdsk  J: /f /v

สำหรับท่านที่กด Format ไปแล้ว ลองใช้โปรแกรมกู้ไฟล์ เช่น  Recuva เคยใช้ได้กับ Flash Drive กู้มาได้ประมาณ 80% แต่สำหรับ External Harddisk เคยลองแล้วแต่กู้ไม่สำเร็จ 555