วิธีเปลี่ยน Product Key Microsoft Office

มาดูวิธีเปลี่ยน Product Key Microsoft Office 2010 โดยสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอนโปรแกรม มีขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1

  1. เข้าไปที่โปรแกรม Microsoft Office 2010
    – เมนู Help
    – โปรแกรมจะแจ้งเตือน Non – Active
    – ให้ทำการใส่ Product Key ได้เลย

วิธีที่ 2

2. เข้าไปที่ Control Panel
– Unstall A Program
– คลิกที่ โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2010
– คลิกที่ Change
– เลือก Enter a Product Key