เสียบสายแลน ไม่เจอ icon Local area network

เสียบสายแลน ไม่เจอ icon Local area network

 ตรวจสอบเบื้องต้น

 1. ทำการ Disable network ไว้หรือไม่?
  เข้าไปที่ Control Panel > Network and sharing center
 2. การ์ดแลนใช้ได้ปกติ หลวมหรือ มีสิ่งสกปรกติดอยู่หรือไม่
 3. ตรวจสอบการลงไดร์เวอร์ครบถูกต้องหรือไม่?
  เข้าไปที่ My computer > คลิกขวา Propreties > Device Manager

วิธีแก้

 1. Start  >  run > cmd > พิมพ์ egsvr32/s netcfgx.dll  > กด Enter

2. พิมพ์ regsvr32/s Netshell.dll  > กด Enter
3. พิมพ์ regsvr32/s Netman.dll  > กด Enter
4. จากนั้นลอง restart เครื่อง

 

วิธีที่ 2

 1. พิมพ์ regedit ในช่อง Search
 2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Network
 3. Delete ไฟล์ Config
 4. กด Restart