การทำโฆษณา Facebook

การทำโฆษณา Facebook

 Facebook จะแบ่งการโฆษณาออกเป็น 2 แบบ คือ

1. Fancebook Fanpage เหมาะสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ข่าวสาร มุ่งเน้นลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

2. Facebook Adword มุ่งเน้นด้านการประชาสัมพันธ์ทำความรู้จักเสียมากกว่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

2.1. การโฆษณา Facebook Adword มีอยู่ 2 แบบ คือ การโฆษณา ด้วย CPC กับ CPM

2.1.1 CPC :Cost Per Click  เป็นโฆษณาโดยการนับจำนวนคลิก หากมีผู้ชมคลิกเข้ามาที่โฆษณา ถึงจะคิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่มีใครคลิกก็จะไม่เสียค่าใช้จ่าย คิดค่าโฆษณาต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง (การโฆษณา แบบ CPC เหมาะสำหรับการสร้างยอดขาย)

2.1.2 CPM :Cost Per Mile จะคิดค่าโฆษณาต่อการปรากฎโฆษณา 1000 ครั้ง (เหมาะสำหรับให้ลูกค้ารับรู้ตราสินค้า)CPM:Cost Per Mile จะคิดค่าโฆษณาต่อการปรากฏ 1000 ครั้ง

มาเริ่มทำโฆษณาแบบ Facebook Fanpage

1. เริ่มจาก เข้าไปที่หน้า Create Page ที่นี่ –> http://www.facebook.com/pages/create.php

2. ทาง Facebook จะมีหมวดใหญ่ให้เลือกสร้างได้ถึง 6 หมวดด้วยกัน ดังนี้

2.1 ร้านค้า ธุรกิจ หรือ สถานที่สำคัญๆ
2.2 บริษัท, องค์กร หรือ สถาบันต่างๆ
2.3 แบรนด์สินค้า หรือ ชนิดของสินค้า
2.4 ศิลปิน ดารา วงดนตรี และตัวบุคคล
2.5 ปรเภทความบันเทิง
2.6 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เหตุการณ์ใหญ่ อย่าง คนไทยรักชาติ, ต่อต้านยาเสฟติด ประมาณนี้

3.สมมติว่า เราจะเลือกสร้าง หมวดที่ 3 คือ Brand or Product เราก็คลิกเลย ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ให้เราเลือกหมวดย่อย ๆ ช่องข้างล่าง ให้ใส่ ชื่อ brands หรือชื่อสินค้า ของเราเข้าไป

4. เลือกหมวดหมูย่อย และ ใส่ชื่อ Brand > คลิกเริ่มต้น

5. เรียบร้อยแล้ว  ที่เหลือคือการปรับแต่งหน้าตา มันให้ดูดีซะหน่อย เช่น ปรับโลโก้ เชิญเพื่อนมาเป็น Fanpage เรา โปรโมท หน้า Fanpage